23 mars 2019

HBTQ

Allmänt Politik Tankar

Hej! Jag är så fruktansvärt trött på hur vi HBTQ+ personer behandlas i samhället. Jag tror att om man inte är en HBTQ+ person själv så förstår man inte vad vi utsätts för varje dag, och den ilska som finns inom oss. Många av er som läser detta behandlar förmodligen oss annorlunda. Oavsett om det är annorlunda på ett bra eller ett dåligt sätt. 

Att bli överfallen, få grova kommentarer, bli diskriminerad nedvärderad, förföljd, och att ständigt känna att man inte behandlas som “gemene man”. Det är en vanlig dag för många människor.

Ska man behöva känna ständig oro och ångest för den man är? (Något man inte kan påverka).  Enligt Mucf.sehar var femte ung homo- och bisexuell person angett att de utsatts för fysiskt våld av en närstående.” 


 


HBTQ står för: H-Homosexuell, B-Bisexuell, T-Transexuell, Q-Queer.

Homosexuell är sexuell attraktion till samma kön som man själv har. Bisexuell är attraktion till båda könen. Transexuell är när man inte känner att sitt biologiska kön stämmer överens med ens mentala kön. Queer är när man tycker att man inte måste vara på ett visst sätt bara för att man har ett visst kön.  


Så sent som 1944 blir homosexuallitet avkrimminaliserat i Sverige, d.v.s innan var det olagligt…  1979 klassar socialstyrelsen homosexualitet som “friskt”, d.v.s innan ansåg de att det var en sjukdom…  2006 blir diskriminering på grund av kön och sexuellläggning förbjudet i skolor, d.v.s innan var det lagligt… 2013 avskaffades den lag som sa att personer som ville ändra kön var tvungna att vara eller bli sterila., d.v.s. innan tvångssteriliserades personer som bytt kön…


HBTQ+ människor ska inte behandlas annorlunda, vare sig det är kränkningar eller fördelar. Alla ska behandlas på samma sätt och ha lika värde.

För det första så är det ingenting man kan ändra. För det andra är det ingenting man väljer. Visst, det finns lagar som säger att man inte får begå hatbrott eller diskriminera, och det finns en väldigt stor pride rörelse, men ändå utsätts folk för detta dagligen.

Vi jobbar mycket med dessa frågor i Sverige, och har kommit ganska långt med det. Men p.g.a att vi har en så stor invandring från länder där det fortfarande är dödsstraff och olagligt, så hamnar man på ruta noll.

Vad kan man göra åt detta? Jag skulle säga att vi måste börja sätta lite större krav på dem som kommer hit, och få dem att förstå vilka lagar som finns här och lära dem mer om HBTQ. Det enda som botar okunskap är kunskap! Vi måste också börja satsa mer på HBTQ i skolan, särskilt i tidig ålder.  Vi måste börja baka in det som en naturlig del i skolmaterialet, och inte någonting som framställs som udda. Om man fortsätter att endast skriva om “mamma, pappa, barn” så är det klart att det inte kommer bli någon ändring utan fortsätta framställas som normen.

Även skära ner på dessa typiska normer på TV, filmer, och social media.

Vanliga argument för varför HBTQ är dåligt, och enkla svar:


  • Det finns inga homosexuella djur!

Fel, fel, fel, fel. Homosexuallitet finns hos en mängd olika djur. Dock finns bara homofobi i en djurart. Människan...


  • Det är inte naturligt!

Är kärlek onaturligt? 

 

  • Det har alltid varit man och kvinna!

Intressant. Rösträtt var bara för män fram tills 1922. Tur att saker förändras...


  • Om alla skulle vara gay skulle världens befolkning dö ut!

Om alla skulle vara en rotfrukt skulle också världens befolkning dö ut. Men alla är inte en rotfrukt. Dessutom har vi redan problem med överbefolkning.Så för att göra det väldigt enkelt så tar vi det igen. HBTQ+ människor ska inte behandlas annorlunda, vare sig det är kränkningar eller fördelar. Alla ska behandlas på samma sätt och ha lika värde. Punkt.